soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvointi

Soveltuvuusarviointi (tunnetaan myös nimellä henkilöarviointi) tarjoaa tieteellisen lähestymistavan, jolla työnhakijasta voidaan saada tietoa rekrytointipäätöksen tueksi.

Soveltuvuusarviointi perustuu asiakaslähtöiseen organisaatio- ja tehtäväanalyysiin. Analyysin pohjalta luomme arvioinnissa peilattavat henkilöarviointikriteerit ja valitsemme tarkoituksenmukaiset menetelmät. Käytämme arvioinneissamme psykologisia testimenetelmiä ja tarvittaessa myös muita luotettavia henkilöarviointimenetelmiä. Annamme teille kirjallisen raportin ehdokkaiden soveltuvuudesta tehtävään.

Voitte hyödyntää soveltuvuusarviointeja Voiman tarjoaman kokonaisvaltaisen rekrytointipalvelun osana tai erillisenä palveluna oman rekrytointinne onnistumisen varmistajana.

Psykologinen soveltuvuusarviointi (syväarviointi)

Soveltuvuusarvioinnin suorittaa aina laillistettu työ- ja organisaatiopsykologi. Käytämme soveltuvuusarvioinnissa ainoastaan tieteellisesti standardisoituja testejä ja menetelmiä.

Soveltuvuusarviointi sisältää persoonallisuus- ja/tai kykyrakenteen ja johtamistaipumusten ja -kompetenssin testauksen valitusta tasosta riippuen:

  • Psykologinen haastattelu (sisältyy kaikkiin arviointeihin)
  • Persoonallisuustestauksissa käytetään PK5 ja NEO-PI-3 tai PRF-menetelmiä (tarvittaessa Wartegg)
  • Kykytestauksissa käytetään IST-menetelmää
  • Johtamistaipumusten ja -kompetenssin arvioinnissa käytetään seuraavia menetelmiä: LJI (Leadership Judgement Indicator) ja 360°-arviointi
  • Tarvittaessa räätälöimme tulevaan toimenkuvaan liittyvän simulaatiotehtävän.

Persoonallisuustestaus suoritetaan sähköisesti. Psykologinen haastattelu ja kykytestaus suoritetaan Voiman toimistolla (Tampereella, Hämeenlinnassa tai Helsingissä) tai rekrytointipaikkakunnalla.

Henkilön työssä menestymistä arvioidaan kanssanne määriteltyjen valintakriteerien pohjalta. Soveltuvuusarvioinnista kirjoitetaan kirjallinen soveltuvuusarviointiraportti. Lisäksi soveltuvuusarvioinnin tulokset käsitellään kanssanne henkilökohtaisessa tapaamisessa tai puhelimitse.

Psykologinen soveltuvuusarviointi voidaan suorittaa myös englanninkielisenä.

Everything DISC®-työyhteisöprofiilimalli (kevytarviointi)

Kevyempänä henkilöarviointimenetelmänä käytetään Everything DiSC® -työyhteisöprofiilimallia. Arvioinnin suorittaa Voiman sertifioitu psykologi. Arviointi suoritetaan sähköisesti.

DiSC-analyysi antaa tietoa henkilöiden käyttäytymis- ja vuorovaikutustyyleistä. Sen avulla voidaan myös tunnistaa henkilöiden luontaisia motivaatio- ja stressitekijöitä. Käyttäytymistä kuvataan neljän pääulottuvuuden kautta:

  • D = hallitseva tyyli
  • i = vaikuttava
  • S = vakaa
  • C = tunnontarkka

Lisäksi testistä selviää henkilön kahdeksan prioriteettiä, eli ne asiat, joihin vastaaja suuntaa voimavaransa. Arvioinnin tuloksista toimitetaan neljän pääulottuvuuden kautta muodostettu henkilökohtainen kirjallinen raportti. Tuloksia ei ole sovitettu erikseen asiakkaan kanssa määritettyihin valintakriteereihin. Tuloksia voidaan kuitenkin suhteuttaa valintakriteereihin tarvittaessa puhelinkokouksen kautta (15–30 min).

DISC-analyysi voidaan suorittaa myös englanninkielisenä.